Водоснабдяване и канализация в селски къщи и вили – важни насоки

Водоснабдяването и наличието на канализация са необходими хигиенни изисквания във всяка страна. Те са ключови компоненти при стратегията за адаптация, насочена към защита на човешкото здраве в съвременния променящ се свят. Такива екстремни метеорологични събития, като наводнения и суши, проявяващи се в общоевропейския регион с нарастваща честота и интензивност, често нарушават съществуващи водоснабдителни и канализационни инфраструктури и излагат на риск здравето на хората и околната среда.

Осигуряването на ВиК услуги е постоянен процес, заедно с проектирането и конструирането на нови системи и ремонт на съществуващите. И ако в градовете това е регламентирано и обичайно, то в селата и крайградските зони има доста въпросителни по отношение на водоснабдяването и канализацията.

Как да се  изгради система за водоснабдяване в една селска къща и вила? 

Първо се прави проект за прокарване и отвеждане на водата в имота.

Пълните технически изчисления на водоснабдителната и канализационната система трябва да бъдат изготвени от проектант. Общата система за водоснабдяване на селска къща и вила се състои от:

– воден източник (тук е специфично за всяка местност: може да бъде кладенец, природен източник под формата на езеро или река),

– водна помпа, която издига водата на повърхността и я доставя до къщата,

– тръбопровод за подаване на вода,

– разпределителен колектор, който ще разделя подаването на студена и топла вода,

– нагревателен елемент,

– филтри за пречистване на водата,

– допълнително оборудване за свързване  с домакински уреди като перални, миялни машини и други.

За да може системата за водоснабдяване да работи ефективно и гладко, изборът на помпа е много важен.

Канализационните тръбопроводи във водоснабдителната система на селска къща и вила също играят съществена роля. За целта се използват се предимно пластмасови тръби.

Те са леки, удобни за монтаж и имат живот до 50 години. За вътрешна употреба специалистите препоръчват омрежени полиетиленови тръби. Решаващ момент при инсталирането на водоснабдителните и канализационните системи за професионалистите е нивото на дълбочина на тръбопровода в почвата. За да се избегне замръзване на тръбите, в допълнение към дълбокото поставяне, те подходящо е нужно да са изолирани.

Изборът на разпределителния колектор зависи от това в колко стаи ще бъде инсталирана водопроводната система. Котелът служи като устройство за отопление на водата. В зависимост от това какъв вид отоплителна система е заложена в проекта на селската къща или вила, тя може да бъде електрическа, газова или друга. За да не се инсталира допълнителен бойлер, за предпочитане е котелът да е с двойна верига, той също е отговорен за отоплението на помещението и загряването на водата.

Като допълнително оборудване към водоснабдителните и канализационни системи се използват резервоари под налягане, които увеличават работата на циркулационните помпи, колекторите на вътрешните вериги за битови системи за топла и студена вода. Както и се монтират филтри за пречистване на водата, спирателни и контролни клапани и контролни панели. Всички тези елементи са важни за правилната и непрекъсната работа на системата.

Целта на външната канализационна система е да приема отпадъчните води и да ги пренасочва към пречиствателни съоръжения. За третиране на отпадъчните води в къщата на село и вилата се използват няколко метода. А именно – химическо, биологично и механично третиране. Но честа практика е да се използват септичните ями, които са подземни инсталации с херметични камери, в които са инсталирани филтри с пясък и чакъл. Те улавят до 90% прах, сулфати, нитрати, сажди.

Доверете се на фирма, която има доказан опит в изграждане на водоснабдяване и канализация при къщи на село и вили.

Последно
Не пропускай