Условия за сключване на църковен брак

Всяка една българска църква предоставя украса от цветя, обикновено скромна, която е предназначена за интериора на църквата. Ако имате възможност и желание обаче, винаги може да създадете допълнителна красива и свежа атмосфера за вашата църковна венчавка. Може да доукрасите църквата, в която ще сключите църковен брак, с подбрани от вас цветя – изкуствени и естествени. Малко по-късно същите може да използвате и за украсата в ресторанта, където ще празнувате.

За да преминете към встъпване в църковен брак, ето какво е нужно да представите:

Кръщелните свидетелства на младоженците и кумовете, удостоверение за сключен граждански брак, венчални халки, 2 броя свещи и бутилка червено вино.

Има ситуации, в които не се позволява сключване на църковен брак в православна църква. Това се отнася за младоженци от две различни религии. Също важи и при брак между различни видове християни, например православен и католик. Двамата младоженци задължително да са православни християни. Може да бъде извършено миропомазване, ако един от тях не е, но желае да приеме православната християнска вяра.

Ако гражданският брак не е бил сключен в страната, представя си препис от документа.

Венчание не се позволява по време на Великия пост, който обхваща времето от Сирни заговезни до ден вторник от Светлата седмица, по време на Богородичните и Коледните пости и срещу неделя, срещу дванадесетте Господски и Богородични празници. Църковен брак не се сключва и срещу дните Отсичане главата на св. Йоан Кръстител и Кръстовден.

Съществуват и определени родства, при които венчанието не се позволява. Забранено е при кръвно родство по права линия от всички степени, при кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително и по двоеродие (сватовство) до трета степен и от четвърта степен само случаите: двама братя да вземат две сестри и брат и сестра да вземат сестра и брат. Църковният брак е забранен и по свето кръщение – първа степен и от втора степен следните: кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници.

Има изключителни случаи, в които венчавки може да се случат с благословията на епархийския архиерей в забранени за това дни. Изключения не се правят само през дните на Великия пост.

Съществуват определени такси за свето венчание, но само ще изредим какви са те. Конкретните цени са различни за всеки храм. Има църковна такса. Заплаща се такса и за хор, фотограф и видео.

Църковната такса има своето предназначение. Тя е за издръжка на храма, синодална такса, издаване на документ и възнаграждение на служителите.

Църковното венчание продължава приблизително около 30 минути, които са запомнящи се за цял живот!

Последно
Не пропускай