Рефинансиране на кредит: Кога е необходимо

Какво означава рефинансиране на кредит и кога е необходимо да се възползвате от услугата?

Рефинансирането на кредити е процес, при който един кредит се заменя с друг, с цел постигане на по-добри условия за кредитополучателя. Това може да включва намаляване на лихвения процент, срока на кредита или размера на вноските.

Има няколко причини, поради които рефинансирането на кредити може да бъде полезно. Една от тях е, когато кредитът е с висока лихва. В този случай, рефинансирането с по-нисък лихвен процент може да доведе до значителни икономии в дългосрочен план.

Друга причина за рефинансиране е, когато кредитополучателят е в състояние да погасява кредита си по-бързо. В този случай, рефинансирането с по-кратък срок може да доведе до намаляване на общата сума на изплатените лихви.

Трета причина за рефинансиране е, когато кредитополучателят иска да обедини няколко кредита в един. Може да включва малки бързи кредити, както и потребителски. Това може да улесни управлението на задълженията и да доведе до намаляване на общата сума на вноските.

Важно е да се отбележи, че рефинансирането на кредити може да доведе и до някои допълнителни разходи, като например такса за предсрочно погасяване на съществуващия кредит. Ето защо е необходимо да се направи внимателно проучване преди да се вземе решение за рефинансиране.

Кои са подходящите кандидати за рефинансиране на кредити?

Рефинансирането на кредити може да бъде полезно за хора, които отговарят на следните критерии:

 • Имат стабилен доход: Кредитополучателят трябва да има стабилен доход, който да му гарантира, че ще може да покрива вноските по новия кредит.
 • Имат добра кредитна история: Кредитополучателят трябва да има добра кредитна история, за да бъде одобрен за рефинансиране.
 • Не са в затруднение с погасяването на съществуващите кредити: Рефинансирането не трябва да се използва като начин за избягване на задължения.

Как да изберем най-добрия кредит за рефинансиране?

При избора на кредит за рефинансиране е важно да се вземат предвид следните фактори:

 • Лихвеният процент: Лихвеният процент е най-важният фактор, който трябва да се вземе предвид. Колкото по-нисък е лихваният процент, толкова по-ниски ще бъдат месечните вноски и общата дължима сума.
 • Срокът на изплащане: Срокът на изплащане определя размера на месечните вноски. По-дългият срок на изплащане ще намали месечните вноски, но ще увеличи общата дължима сума.
 • Допълнителните такси: Някои кредити за рефинансиране включват допълнителни такси, като например такса за кандидатстване или за оценка. Тези такси трябва да бъдат включени в сметката за разходи, за да се определи дали рефинансирането е изгодно.

Как да кандидатстваме за рефинансиране на кредити?

Кандидатстването за рефинансиране на кредити е подобен процес на кандидатстването за нов кредит. В най-общия случай е необходима само лична карта и попълване на заявление. Банковите и небанковите институции имат практиката сами да правят справки в различните държани учреждения, за да ви спестят време. Те ще проверят дали имате трудов договор, осигурителния ви статус, кредитна история и т.н.

Ако заявявате рефинансиране в по-голям размер е възможно да ви бъдат поискани допълнителни документи, като копие от трудов договор или бележка от работодател. Те се изискват в случай, че се осигурявате на една сума, но реалната Ви заплата е различна.

При рефинансиране на ипотечен кредит, ще са ви необходими следните документи:

 • Данъчна оценка на имота
 • Кадастрална схема/скица на имота
 • Удостоверение за тежести на имота /не всички банки го искат при рефинансиране/
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за липса или наличие на задължения
 • Удостоверение за липса или наличие на избран имуществен режим /само, ако сте женени/

След като кандидатстването бъде одобрено, кредитополучателят ще трябва да подпише договор за нов кредит, с нови договорни условия за предоставената услуга.

Последно
Не пропускай