Напълно нормални фобии

Фобията представлява болестен страх от определен обект, животно, действие или обстоятелство. Всеки индивид се страхува от нещо, но когато този страх стане вътрешно неконтролируем се превръща във фобия.

Учените от американска асоциация по психоанализи са регистрирали над 6450 вида различни фобии. Фобиите създават тревожност, напрежение, безпокойство, несигурност и всичко това само по себе може да предизвика неприятни ситуации и в краен случай и социална изолация.

Определени фобии са напълно нормални явления, но има и такива, които представляват анормален и абсурден феномен. Като на пример напълно нормален е страхът от смъртта, които учените наричат танатофобия.

Фобия от животни

Най-често срещани са фобиите от животни, защото е съвсем логично хората да се страхуват от опасни, смъртоносни и заразни животни. Учените твърдят, че най-големите владетели Наполеон, Мусолини и Хитлер са изпитвали безпокойство от присъствието на котки. Страхът от котки се нарича айлурофобия. Паралелно с появата на страха от котка се появява и фобията от куче, която се свързва със страх от ухапване.

Фобиите от животни са напълно нормални и учените са установили, че това са най-често срещаните страхове на хората. Като например:

Агризоофобия – страх от диви животни

Офиофобия – страх от змии

Арахнофобия – страх от паяци

Мусофобия –  страх от мишки

Инсектофобия –  страх от насекоми

Апифобия – страх от пчели

Орнитофобия – страх от птици

Но както знаете всяко правило има изключение. Има хора, които страхуват от това, че в тяхна близост има патица, която ги гледа. Това е най-рядко срещана фобия и се нарича анатидаефобия.

Фобия от медицина

След обяснимите страхове от животни, за напълно нормално явление се смята и страхът от медицината. Има голям брой на хора, които се страхуват от игли, инжекции, кръв, зъболекар и инвазивни медицински процедури и болести. Понякога тези страхове са нереалистични, преувеличени и ирационални и могат да бъдат преодолени с медикаменти и психотерапия.

Фобии от някои ежедневни ситуации

Психоаналитиците, смятат за нормални следните страхове, които ежедневно се повтарят. Всъщност тези фобии представляват травматично преживяване и страх за живота.

Агирофобия – страх от пресичане по улици

Акрофобия – страх от височини и изкачване по стълби

Клаустрофобия – страх от затворени и малки пространства асансьори, тунели, подлези

Бетафобия – болестен страх от дълбочина

Аерофобия – страх от летене

Никтофобия – страх от тъмното

Като резултат на развитието на технологичното общество се появява най-модерната фобия номофобия – страхът от това да останеш без мобилен телефон и интернет.

Има и куп странни фобии, които много хора не могат да си представят, че съществуват, но списъка с тях ще ви представим в някой от следващите материали.

Последно
Не пропускай