Знаете ли как да убедите събеседника

Да звучите убедително, това означава да получите желаната подкрепа за да осъществите намеренията си. Много често сте изправени пред предизвикателството да искате съгласие за нещо от член на семейството, приятел, познат, шеф или целия екип на работа.

За да получите съгласието се налага да звучите убедително.

Да убедите някого в нещо значи някой да се откаже от част от досегашните си представи, за да освободи място за новата идея. Сега ще ви представим най-важните елементи за изграждане на убедителен говор.

Проучване на събеседника

Проучете събеседника, поставяйки се на негово място като слушател и наблюдател. Отговорете на въпроса какво решение щяхте да вземете ако бяхте от другата страна.

Друг важен аспект е да проучите към какво се стреми лицето, което убеждавате. Така ще разберете какви цели има същото и какво може да направите, а какво не е позволено да поискате.

Проявете оригиналност

Първо комуникаторът трябва да предизвика и спечели вниманието на събеседника. Проявете оригиналност, въпреки че това не е лесна задача.

Независимо от това дали трябва да убедите най-добрия си приятел или мениджъра на екипа, човека отсреща трябва да чуе нещо ново.

Един от начините да проявите оригиналност е визуалното представяне на идеята. Друг вариант е да вмъкнете вашата идея в ежедневен пример или анекдота.

Разбираем език и съответни жестове

Използвайте кратки изречения със силни думи, защото дългите описания са скучни за слушане. След като събеседника не ви слуша твърде възможно е да пропусне най-важното, което искате да кажете.

За да бъде убеждаващото въздействие ефективно, езикът трябва да бъде прост, лесен и ясен, колкото се може да се избягва използването на сложна лексика и да не се допускат диалектни форми.

Не говорете много бързо или прекалено бавно, използвайте къси паузи между всяко изречение за да продължите разговора. Това ще ви помогне да изглеждате спокойни и сигурни в очите на другите.

Външната привлекателност, облеклото, жестовете и мимиките на комуникатора оказват голямо влияние върху аудиторията.

Предварителна подготовка и познания по темата

Когато говорите за нещо и искате да убедите събеседника трябва да имате достатъчно познания по темата. Ефективността на убеждаващият процес зависи от начина на изразяване на нашите мисли.

Когато ви предстои интервю за работа, презентация или важна среща трябва да имате предварително подготвен говор. Идентифицирайки своята гледна точка с тази на обикновения човек.

С говорът на обикновен език, събеседника ще ви почувства по-близо, а с това ще звучите по-убедително.

Точни аргументи

За да постигне своята цел, комуникатора трябва да се представи като надежден, компетентен и достоверен източник на информация, разбиращ затрудненията на хората.

С лъжи, измислици и обиди трудно ще успеете да получите съгласието на събеседника. Изграждането на доверие зависи от точната аргументация на говорителя. Представянето на двете страни по даден въпрос и противоположните аргументи също е тактика за придобиване на вниманието на човека отсреща.

Упоритост

Понякога невъзможните цели се постигат с голяма упоритост. Колкото по-често повтаряте едно и също нещо, толкова по-голяма е вероятността, то да се превърне в реалност. Така че не изключвайте повторенията от процеса на убеждаване.

Последно
Не пропускай