Как да спрем да зависим от мнението на другите

Замисляли ли сте се колко от нашата енергия и жизненост изразходваме, за да угодим на другите и да отговорим на техните идеи за това какви трябва да бъдем?

Понякога вече не можем да разберем къде са истинските ни желания, какво ние самите искаме и къде са наложените нагласи. Колко често зрелостниците влизат в престижен университет, който родителите им избират, учат за специалност, която не ги интересува, вместо да се занимават с това, което обичат и да развиват талантите си? Колко често момичетата се женят, защото е време, защото мама и баба всеки ден въздишат по темата „всички твои съученици вече са женени, а ти…“ Въпреки че всички разбираме, че семейство без любов е мъчение за всички.

Случва се дори деца да се раждат само за да бъдат „като всички останали“. Ще бъде ли щастливо нежеланото дете? Отговорът е очевиден.

В един момент изведнъж осъзнаваме, че имаме само един живот. И искаме да го живеем за себе си, а не да угаждаме и да се харесваме на другите хора. Но за мнозина това е твърде трудно. Има една притча, която може много да ни помогне да спрем да зависите от мнението на другите. Ето я.

Веднъж дядо и внук отивали в съседно село на събор. Внукът седял на магаре, а дядото водел добичето. Срещнали хора, които поклащали неодобрително глави и казвали: „Това не е добре! Младият може да ходи със собствените си крака, но на стария му е трудно!” На внука му станало неудобно, слязъл от магарето, а дядото се качил на седлото. Скоро те срещнаха други хора, които също били възмутени: „Как така? Възможно ли е така да се мъчи едно малко дете, дядо? Качи него на магарето!“ И тогава дядото и внукът отново се разменили. Малко по-късно те срещнали възрастна жена, която, като ги видя, възкликна: „Какво правите?! Не можете да товарите горкото животно така!” Уморени от всичко, дядо и внук слезли и тръгнаха пеша. Минавали хора, които се смеели и казвали: „Какви глупаци само! Имат магаре, но ходят пеш!“

Разбирате ли какво имаме предвид? Невъзможно е да угодиш на всички. Винаги ще има такива, които ще ви критикуват и осъждат. Така че защо губите ценния си живот, опитвайки се да постигнете невъзможното и да угодите на този или онзи? Това няма да донесе никаква полза или радост за вас самите …

Последно
Не пропускай