Характер според кръвната група

В Япония е широко разпространена теорията, че характерът на човек зависи от неговата кръвна група. Тя намери своите последователи и у нас. Според тях, кръвната група носи информация за чертите, които са характерни хората с определена кръвна група. А обяснението е, че и тя, и чертите на характера, са се формирали исторически в продължение на много векове.

Хората от първа кръвна група /0/ – Ловци

Характеризират се със смелост, независимост, целеустременост. Това са самоуверени хора, надарени със сила и оптимизъм. Често успяват и винаги са лидери. Обичат да довеждат всичко до край. Те винаги разчитат единствено на собствените си сили. Затова се характеризират с нетърпимост към чуждото мнение, авторитарност, прекомерна грубост.

Хората от втора кръвна група /А/ – Фермери

Обикновено те са уравновесени, изпълнителни и дисциплинирани. Напълно владеят себе си, което им позволява да прикриват своите чувства и тревоги. Но понякога прекомерната сдържаност им се отразява зле. И тогава те вдигат шум до небесата и изливат цялата си ярост. А след това отново се овладяват, отново стават търпеливи и добронамерени.

Хората от трета кръвна група /В/ – Номади

Те са надарени с изобретателност, гъвкавост и висока умствена активност. Понякога страдат за прекомерната си чувствителност и възбудимост. Хората от тази кръвна група са способни да приемат лично проблемите на други хора, като при първото повикване се втурват да помогнат, често накърнявайки собствените си интереси. Имат силна воля. Благодарение на това те винаги намират изход дори от най-трудните ситуации в живота, използвайки способността си за компромис и дипломация.

Хората от четвърта кръвна група /АВ/ – Модерни

Те принадлежат към най-небалансираната част от обществото. Непоправими романтици, те притежават прекомерна емоционалност и обръщат особено внимание на духовността. Веднага се хващат за всичко, но рядко завършват започнатото. Но пък са „душата на компанията“. Изключителното им обаяние въздейства силно на околните, които им прощават всякакви грешки и обиди.

Последно
Не пропускай